Meteoron Panorama Restaurant
Patriarchou Dimitriou 54,
GR 422 00 Kalambaka (Meteora)
Tel.: (+30) 24320 78128,
Fax.: (+30) 24320 78138,
e-mail:info@meteoronpanorama.gr
www.meteoronpanorama.gr